DONASIES/OFFERGAWES/TIENDES

DONASIES/OFFERGAWES/TIENDES

Indien jy op hierdie manier die werk wil ondersteun is jy meer as welkom, weet dat jou bydrae ‘n verskil sal maak in andere se lewens.

Agapé Gemeente Potchefstroom

FNB Bank Tjek Rek nr: 62769303258

Tak kode: 240438

Baie Dankie vir jou getrouheid in die Here